medicatie tijdens de kampen : strikte voorwaarden !

Het gebeurt regelmatig dat ouders ons via mail of mondeling vragen om een medicijn toe te dienen aan hun kind. Monitoren mogen geen medicijnen toedienen op eigen initiatief of op simpele vraag van de ouders. Doen zij dat wel dan is dit strafbaar en kunnen ze aansprakelijk gesteld worden.

Enkel onder deze strikte voorwaarden kunnen we akkoord gaan om medische handelingen te verrichten vanaf 03 juli 2017 : 

  • Enkel de hoofdmonitor is bevoegd 
  • Enkel voor medicijnen die niet vooraf thuis kunnen worden toegediend
  • Enkel wanneer een doktersattest kan worden voorgelegd met de naam van de arts, het kind en de ouder(s) - de naam en vorm van de medicatie - het gewenste tijdstip - de hoeveelheid en wijze van bewaring

Wij passen ook onze infomails en onze website aan.

Gepubliceerd op: 01.02.2019