nieuwsbrief sportkampen 2021 : alle info

1. KINDERKAMPEN 2021 : ALGEMEEN
Op vrijdag 20 november om 19:00 starten de inschrijvingen voor de kampen 2021. Er is nu reeds veel belangstelling van ouders die hun planning willen vastleggen.Een extra Nieuwsbrief mag u verwachten rond 17 november met een laatste update. Onze website is tekstueel aangepast en alle kampdata staan vermeld. De kampthema's volgen iets later.De inschrijvingen voor de kerstkampjes in Sint-Andries lopen uitstekend : bij de kleuters zijn er nog 6 plaatsen - voor het sportkamp nog voldoende plaats.Nieuw : in de week 16 augustus wordt een nieuw STEM-kamp ingepland.Corona : in onze zomerkampen 2020 waren er geen besmettingen noch bij de kinderen, noch bij de monitoren - dat willen wij in 2021 zo houden - de overheid heeft in haar protocol duidelijk aangegeven dat kleuter- en kinderkampen tot 12 jaar steeds kunnen doorgaan indien maximaal wordt ingezet op buitenspelen - wij zijn er klaar voor.

 

2. DANS- EN CREAKAMP KTA 2021
Dit bijzonder succesvol kamp blijft geprogrammeerd in de eerste volle week van juli (05 tem 09) en wordt opnieuw begeleid door dezelfde monitoren in de spiegelzalen van het KTA in Sint-Michiels. De prijs van 96 euro is onveranderd.In de voormiddagen met doorschuif is er uitsluitend dans  : jazz, hip hop, ballet, musical en showtime. In de namiddag wordt een crea-luik ingevuld. Twee leeftijdsgroepen : 6-9 en 10-12. De leiding is in handen van An Vanwelsenaers die decennialange ervaring heeft in het geven van dansen aan kinderen en volwassenen. Attentie : de verzoeken om kinderen absoluut samen te laten zitten in één welbepaalde groep is geen prioriteit meer : wij leggen de absolute nadruk op dansdiscipline boven het onderling gebabbel. Sociale vaardigheid betekent samenwerking met iedereen. Tijdens het dagelijks crealuik kan ruim voldoende social talk uitgewisseld worden. 

 

3. SINT-PIETERS : STEMKAMPEN 2021
Op de site van De STEMPEL is geïnvesteerd in een uitgerust gebouw voor STEM-educatie met : een mini-labo - een didactische keuken - een onderzoeksruimte - programmatiemateriaal, enz ...  STEM staat voor : Science - Technology - Engineering en Mathematics. Een STEMkamp blijft uitsluitend georganiseerd voor kinderen van 06-12 jaar. In alle kleuterkampen zal er standaard STEMintroductie gegeven worden.Er zijn 4 STEM kampweken telkens voor de leeftijden 06-09 en 10-12 jaar :
 • de week van 06 april
 • de weken van 05 en 12 juli en nieuw: de week van 16 augustus
 • jaarthema : (leren) programmeren

 

4. KERN INFO 2021
1. Kick-off : vrijdag 20 november om 19:00 stipt2. Prijs : onveranderd laag voor de volle 5-dagenweken : 96 euro of 19.2 euro per dag voor korting(en) en fiscale inbreng3. Betalingstermijn : uiterlijk 10 dagen na de inschrijving4. Kampoptie : uitsluitend via mail aan te vragen via davoskampen@outlook.com - opties via de mededelingsstrook van de inschrijving worden niet weerhouden5. Spreidingsplan : ouders kunnen hun betaling spreiden mits voorafgaand verzoek via davoskampen@outlook.com

6. Coronategoed : het tegoed van de paaskampen 2020 is reeds voor 58% opgebruikt - indien u dit nog moet doen voor alle kampen 2021 : gelieve mee te geven in de mededelingszone van uw inschrijving : PAASTEGOED - wij doen dan het nodige

 

5. AANBOD 2021
Wij breiden het totaal aantal kampen uit tot 70 weken en voorzien hiervoor ongeveer 125 monitoren.Nieuw : In St-Pieters komt er een extra STEMkamp in de week 16 augustus.Speciaal : In St-Andries komt er op 01 juli een 2-dagenkamp voor zowel kleuter- als sport.
 • Paasvakantie in alle locaties : minstens 1 of 2 weken (uitgezonderd Koekelare)
 • Zomer Male : 6 opeenvolgende weken voor zowel kleuter- als sport & spel
 • Zomer Sint-Andries : 8 opeenvolgende weken voor zowel kleuter- als sport & spel
 • Zomer Oedelem en Vivenkapelle : 5 weken onderbroken enkel voor kleuters
 • Zomer Sint-Pieters: 4 weken onderbroken voor zowel kleuters - 3 STEMkampen en 1 sport & spel
 • Zomer Koekelare : 2 eerste volle weken van juli uitsluitend voor kleuters
Er is 1 themakamp (dans & crea) in Sint-Michiels met start 05 juli  - het werken met vooraf gepubliceerde thema's in sport & kleuter Male wordt verlengd - we zetten extra plaatsen in voor kleuter Sint-Andries om aan de hoge vraag te kunnen blijven voldoen.

 

6. WEETJES 2021
 • EHBO : alle monitoren - behalve de aspiranten - zijn in het bezit van een EHBO-attest 
 • Fiscale attesten : per mail begin december en per post eind december 2021
 • Aangepast cadeau : kinderen die voor meerdere kampen ingeschreven zijn ontvangen een ander dan het standaard cadeau
 • Stoffelijke schade aan bv. brilmonturen : wij zijn hiervoor niet verzekerd maar een gedeeltelijke tegemoetkoming kan besproken worden
 • Wij bieden geen fruitsapbrikjes meer aan in kampen, uitsluitend nog drinkwatermomenten
 • Onze monitoren herken je aan de oranje halshouders met badge
 • De kampdiploma's worden niet meer gedrukt meegegeven maar worden voortaan electronisch bezorgd - niets dan voordelen
 • De verplaatsing per bus naar het zwembad bij de sportkampen wordt definitief vervangen door waterspelen op de locatie
 • De verloren voorwerpen - onwaarschijnlijk en onbegrijpelijk veel in 2020 - worden voortaan 1 maand bijgehouden na afloop per kampweek en na nog eens 2 extra weken aan een goed doel geschonken indien niemand ze komt claimen

 

7. COVID-19 IN 2021
Ook in 2021 zal het coronavirus nog onder ons aanwezig zijn. In welke mate weet niemand. Vaccinaties staan in de steigers. Vast staat wel dat er ook in 2021 veel vraag zal blijven naar opvang tijdens de vakanties. Ouders moeten ook eens tot rust komen. Uit de laatste overheidsstrategie onthouden wij dat kampen voor kinderen tot 12 jaar steeds kunnen doorgaan. Uiteraard mits het respecteren van de opgelegde maatregelen. Wij zullen klaar zijn :
 • indien nodig werken we terug met kleine bubbels in de grote kampen : dat was tenminste duidelijk en geruststellend
 • wij verkiezen steeds buiten te spelen indien mogelijk
 • wij verkiezen een eigen drinkfles per kind van thuis uit gevuld
 • wij verkiezen dat ouders buiten de gebouwen blijven
 • indien nodig dragen alle monitoren een mondmasker
 • indien nodig investeren wij terug in alle nodige hygiënemateriaal : voor 2020 was dat zo'n 3500 euro (niet gesubsidieerd)
 • indien nodig passen we onze programma's aan in functie van de hygiëneprotocollen

Financieel is er geen risico : indien de overheid toch onverwacht een kampweek zou verbieden dan houden wij die minstens 1.5 jaar in tegoed zodat u niets verliest. 

 

Incredibile !

Gepubliceerd op: 09.11.2020