Zumba P

Laatste nieuws

Inschrijven voor het nieuwe seizoen 2019-2020 : klik op de oranje-rode tegel hiernaast - voltooi en verstuur het formulier.

 • een proefles kan maar vervalt indien de sessie volzet is met betalenden - beter is een betalende sport te kiezen en nadien zonder financieel verlies over te stappen naar een andere sportkeuze - op die manier is je plaats steeds zeker.
 • voor al uw vragen : mail : martin.blomme@skynet.be  
ZU HERFST MALE MAA - 02 sep  -  20:15    06
ZU HERFST MALE DIN -  03 sep -  20:30    volzet
ZU HERFST ST-ANDRIES WOE - 11 sep  - 19:30    02
ZU HERFST VARSENARE MAA - 16 sep -  19:45    02

Info 

Davos Inc startte in januari 2010 met 2 volzette sessies Zumba.

De organisatie van sessies Zumba past perfect in onze doelstelling om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen tegen een zo laag mogelijke prijs. Onze gelicentieerde Zumba-lesgevers staan erop zoveel mogelijk mensen individueel op te volgen & te adviseren. Op vandaag is iedere Zumba-sessie een feest voor lesgever en alle dames die deelnemen.

Werkt Zumba echt ? Je hebt alvast de indruk van wel want je uithoudingsvermogen en algemene conditie worden aangescherpt als de oefeningen intens genoeg worden ingevuld. Je hele lichaam wordt aan het werk gezet : je benen in de basispassen, je armen naarmate je vooruitgang boekt en je middel en heupen door de draaiende en roterende bewegingen.

Zumba is opwindend door de muzikale ondersteuning en is conditioneel opbouwend en vetverbrandend.

Zumba Explode Varsenare

Met dit succesvol aanbod spelen we in op wensen van een voornamelijk jong publiek voor wie het allemaal nog opwindender, sneller en dynamischer mag : een explosie van snelle Zumba onder de leiding van een al even explosieve lesgeefster. Iris Moerman dirigeert verbaal enthousiast en energiek, zwierend en zwaaiend. Dans, beweging en begeleiding exploderen ! Enkel in Varsenare. Met 44 euro voor 9 weeksessies van 1 uur zeer democratisch voor iedereen. Inschrijven kan vanaf heden. 

Aanbod seizoen 2019 - 2020

ZU HERFST MALE MAA - 02 sep - 20:15 44 €
ZU WINTER MALE MAA - begin nov - 20:15 44 €
ZU LENTE MALE MAA - begin feb -  20:15 44 € 
    44 €
ZU HERFST ST-ANDRIES WOE - 11 sep -19:30 44 € 
ZU WINTER ST-ANDRIES WOE - eind nov - 19:30 44 € 
ZU LENTE ST-ANDRIES WOE - medio feb  -  9:30 44 € 
    44 € 
ZU HERFST MALE DIN - 03 sep - 20:30 44 € 
ZU WINTER MALE DIN - medio nov  - 20:30 44 € 
ZU LENTE MALE DIN - begin feb  -  20:30 44 €
    44 € 
ZU HERFST VARSENARE  MAA - 16 sep - 19:45 44 € 
ZU WINTER VARSENARE MAA - begin dec  - 19:45 44 €
ZU LENTE VARSENARE MAA - eind feb  -  19:45 44 € 

Attentie!

Mensen die momenteel actief zijn moeten zich NIET opnieuw inschrijven voor toekomstige sessies : zij beschikken over een voorkeurrecht en ontvingen steeds een uitnodigingsmail.

Wie

Iedereen die fit is kan deelnemen. Het aantal deelnemers wordt beperkt om de kwaliteit te garanderen en de bewegingsruimte te vrijwaren. Wij leggen een wachtlijst aan indien nodig.

U kan zich inschrijven door rechtsboven op het ORANJE blokje te drukken, alle gegevens in te vullen en te verzenden. Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het lidgeld binnen de 10 dagen en houdt ook de aanvaarding van de annulaties's en ristorno's in. Bij niet-betaling binnen de 10 dagen sturen wij een betalingsherinnering. Rekeningnummer : BE61 6528 0018 5317.

Prijs 2019-2020-2021

 • 44 € per persoon voor 9 weeksessies van elk minimum 60 minuten steeds op maandag, dinsdag of woensdag 
 • Geen sessies in de Kerst- en Paasvakantie tenzij ingehaald moet worden.
 • Een probeerles kan mits voorafgaande aanvraag via mail of telefoon en mits de sessie niet volzet is. Invallen tijdens een sessie kan perfect mits pro rata inschrijvingsgeld.
 • Inschrijven kan zolang de sessies niet volzet zijn - éénmaal ingeschreven heeft ieder lid een voorkeurrecht voor alle volgende sessies.

Annulaties & ristorno's

 • Met doktersattest: integrale terugbetaling vanaf de 3e ziekteweek via een tegoedmail
 • Zonder doktersattest : geprorateerde terugbetaling mits grondige reden via een tegoedmail én na aftrek van 25 € verzekerings- en administratiekosten

Annulaties of ristorno’s worden vanaf 01 september 2011 uitsluitend terugbetaald via een tegoedmail. Die kan aangewend worden om in de toekomst terug te komen bij davos inc, of kan doorgegeven of verkocht worden aan derden in een persoonlijke poging om hen tot sporten aan te zetten. Een tegoedmail behoudt zijn waarde zolang davos inc als vzw actief is en zal niet in contanten terugbetaald worden.

Kortingen

 • DIVA-korting : 50% op je eigen lidgeld per 3 nieuw aangebrachte leden.

Deze korting is direct aftrekbaar. Indien vergeten bij de inschrijving dan regelen we dit op eenvoudig verzoek tot uiterlijk 15 dagen na de betaling.

Inbegrepen

 • Exclusief kado rond Kerstmis - voor zij die deelnemen aan de WINTERSESSIE
 • Heerlijk Paaskado - voor zij die deelnemen aan de LENTESESSIE
 • BA-verzekering - permanent
 • Akkoord fotoreportage & publicatie

Waar 

Sint-Kruis : sportzaal in de Basisschool De Linde, Brieversweg 185, Male Sint-Kruis - De hoofdtoegang in de Brieversweg is gesloten, de ingang tot de sportzaal kan u bereiken via de straat De Waterwilgen, ter hoogte van huisnummer 21. Parkeren langs de straat, er is geen parkeermogelijkheid op het schooldomein.

Sint-Andries : sportzaal in de Basisschool Manitoba, Manitobastraat 48, Sint-Andries - De ingang kan u bereiken zo'n 75 m achter de parking van de nabijgelegen andere school. Parkeren langs de straat, er is geen parkeermogelijkheid op het schooldomein.

Varsenare : sportzaal Hof Ter Straeten 03 - Voldoende ruime parking

Kalender kan lichtjes wijzigen in de loop van het seizoen - via mail wordt iedere deelnemer op de hoogte gehouden.

Risico's

Het volgen van Zumba-sessies geschiedt op eigen gezondheidsrisico. Een lid verklaart zich fit voor het volgen van lessen en trainingen. Davos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inz. schade, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen van de cursist.

Lesgevers

De lesgeefster op maandag is voor Male Sint-Kruis Krista Loncke - gemandateerd als Officiële Zumba Instructeur -  en in Varsenare Iris Moerman eveneens gemandateerd Officiële Zumba Instructeur.

De lesgever op dinsdag is Niels Van Pamel - dans instructeur & salsa lesgever.

De lesgeefster op woensdag is Hajnalka Keszthelyi - sinds 2014 gemandateerde Hongaarse Zumba Zin instructeur.

Vragen : martin.blomme@skynet.be – 0477 / 761 347